arbejdstegning
arbejdstegning
ARBEJDSTEGNING
En rigtig arbejdstegning er altafgørende for at en producent/ konstruktør kan udføre designerens idé korrekt. Som designer i branchen igennem snart 25 år ved jeg hvor vigtigt det er med en præcis arbejdstegning så misforståelser undgås. Formidling af proportioner og detaljer er vigtigt. Vi kommer igennem flere typer beklædning både forfra, bagfra, fra siden og indefra med foer og lommer. Vi arbejder enten i frihånd eller på computer i Illustrator.
-Varighed ca. 3 dage

GRADUERING OG OPMÅLING
Graduering er ofte noget der bliver gået let hen over, medmindre man uddannes til konstruktør. At have en forståelse for proportioner og hvad der bør lægges vægt på, når et design skal fungere i en anden størrelse end prøven, er kernen i denne undervisning. Der tages udgangspunkt i elevernes egne designs, hvor vi måler op, lærer hvordan producenterne arbejder omkring mål, og opretter et måleskema med gradueringer ud fra Dansk Tekstils standarder. I forløbet diskuteres kropstyper, hvor vokser mennesket hvis det er rundere og hvor skal der tages individuelle hensyn i forhold til standarder.
-Varighed ca. 5 timer

ILLUSTRATOR & PHOTOSHOP
At eleverne kan tegne deres arbejdstegninger med farver og mønstre på computer er i dag et krav fra de fleste arbejdsgivere. Undervisningen går i dybden med arbejdstegning, mønstertegning, farvelægning og grafik i Illustrator. I Photoshop vil jeg komme ind på billedredigering og layout til brug for præsentationer. Et krav er dog at alle har adgang til en computer samt egne programmer Illustrator og Photoshop.
Varighed ca. 1 uge